Ochrana údajov

Vysvetlenie ochrany údajov

Tešíme sa Vášmu záujmu o našu stránku. Ochrana vašej privátnej sféry je pre nás dôležitá. Následne vás poinformujeme o zaobchádzaní s Vašimi dátami.

Ukladanie prístupových informácií v serverových-log súboroch
Môžete navštíviť naše web stránky bez toho, aby ste uviedli vašu osobu. My ukladáme len prístupové dáta v takzvaných serverových-log súboroch, ako napr. druh zisťovaných dát, dátum a čas návštevy, prenesený objem dát a vášho providera. Tieto dáta sú využívané výhradne pre zaistenie bezporuchového prístupu na stránku a na posúdenie zlepšenia našej ponuky a neposkytujeme žiadnu spätnú väzbu k vašej osobe.

Zisťovanie dát a ich využitie k rozvíjaniu zmlúv a pri otvorení zákazníckeho konta. Zhromažďujeme osobné dáta, keď nám ich v rámci svojej objednávky, prostredníctvom nadviazania kontaktu s nami (napr. cez kontaktný formulár alebo E-Mail) alebo pri dobrovoľnom otvorení zákazníckeho konta poskytnete. Ktoré dáta získame, to je zrejmé z každého formulára. Získané dáta využívame k vylepšovaniu zmlúv a k zodpovedaniu vašich otázok. Protredníctvom kompletného zrušenia zmluvy alebo zmazania vášho zákazníckeho konta sú vaše dáta pre ďalšie využitie nepoužiteľné a po vypršaní daňových a obchodných zákonných lehôt vymazané a to aj v prípade ak sa jasne nevyjadríte, že povoľujete ďalšie spracovanie týchto údajov alebo ak si nevyhradíme ďalšie využitie údajov, ktoré zákon povoľuje a o ktorých Vás budeme nižšie informovať. Zmazanie Vášho zákazníckeho konta je kedykoľvek možné a môže sa uskutočniť buď prostredníctvom správy na dolu popísané kontaktné možnosti alebo pomocou spomenutej funkcie v zákazníckom konte.

Ďalšie odovzdanie dát pre naplnenie zmluvy

Pre naplnenie zmluvy odovzdávame vaše dáta ďalej splnomocneným dopravným spoločnostiam, pokiaľ sú nevyhnutné pre dopravu objednaného tovaru. Pre uskutočnenie platieb podávame kreditným inštitúciám nevyhnutné platobné dáta a poprípade nami splnomocneným platobným poskytovateľom služieb, či vami v objednávacom procese zvolenej platobnej službe.

Využitie dát pre E-Mail reklamu bez objednania newsletteru a vaše právo odvolania
Keď obdržíme Vašu E-mailovú adresu v súvislosti s nákupom tovaru alebo služby a vy ste neboli proti tomu, vyhradzujeme si právo, pravideľne Vám prostredníctvom e-mailu zasielať ponuky podobných produktov nášho sortimentu, ktoré ste si zakúpili. Môžete si kedykoľvek zrušiť toto použitie Vašej e-mailovej adresy pomocou správy adresovanej na dolu popísané kontakty alebo pomocou linku uvedeného v mailovej reklame, bez toho, že by vám vznikli nejaké ďalšie výdavky okrem sprostredkovateľských výdavkov podľa základných taríf.

Využitie dát pre poštovú reklamu a vaše právo odvolania
Týmto si vyhraďujeme, uchovať si vaše meno a priezvisko, vašu adresu a – pokiaľ sme tieto dodatočné informácie v rámci zmluvného vzťahu obdržali – tak váš titul, akademický stupeň, rok narodenia a vaše označenie práce, odvetvia alebo obchodné zameranie v zhrnutých listinách a využiť ich pre reklamné účely, napríklad pre zasielanie poštou zaujímavých zásielok a informácií k našim produktom. Môžete si kedykoľvek odvolať uloženie a použitie vašich dát na tieto účely pomocou správy na dolu popísané kontakty.

Využitie cookies
Aby sme zatraktívnili návšetvu našej webstránky a umožnili použitie určitých funkcií, využívame na našich stránkach takzvané cookies. Tu sa jedná o malé textové dáta, ktoré sa ukladajú na Vašom konečnom zariadení. Niektoré nami využívané cookies sa po konci prezerania stránky, teda po uzavretí Vášho prehliadača zase vymažú (takzvané dočasné-cookies). Ostatné cookies ostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám, opäť rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). Môžete si nastaviť váš prehliadač tak, že budete o použití cookies informovaní a možnosť jednotlivo sa rozhodnúť o ich výnimke alebo výnimke cookies pre určité prípady alebo ich celkové vypnutie. Pri nepovolení cookies môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Použitie Google analytics pre analýzu webu
Táto stránka používa google analytics, analytickú službu od Google Inc. (www.google.sk).

Google analitics využíva tzv. „Cookies“, textové dáta, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú prostredníctvom nich analýzu používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom cookie o vašom používaní tejto stránky sú podľa pravidla prenesené na google server od google v USA a tu sú uložené. V prípade aktivácie ip-anonymity na tejto stránke, skráti sa vaša Vaša IP-adresa prostredníctvom googlu v rámci členských štátov EÚ alebo v ostatných zmluvných štátoch s európskeho priemyselného priestoru. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP-adresa na google server v USA a tu sa skráti. IP-anonymita je na tejto stránke aktívna. V povolení prevádzkovateľa tejto webstránky google využíva tieto informácie, aby mohol vyhodnotiť vaše používanie stránky, aby zosumarizoval reporty o aktivitách na webstránke a aby zaobstaral služby spojené s používaním webstránky a internetu. V rámci google analytics ip adresou získanou z vášho prehliadača sa dáta nespájajú s touto adresou. Môžete zakázať ukladanie cookies pomocou vhodného nastavenia vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme Vás na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať niektoré funkcie tejto stránky.

Môžete si počas zaznámenávania dát týkajúcich sa vášho používania stránky prostredníctvom cookie (vrátane Vašej Ip-adresy) na googli ako aj spracovanie týchto dát googlom zakázať, tým že si stiahnete a naištalujete tento Browser-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatívou k Browser-pluginu môžete kliknúť na tento link, aby ste google analytics na tejto stránke v budúcnosti zabránili. Pritom sú ukladané Opt-Out-cookie na vaše koncové zariadenie. Keď zmažete Vaše cookies, budete musieť na link nanovo kliknúť.

Používanie sociálnych pluginov od facebooku pre využitie „riešenie 2 klikmi“.
Na našej webstránke sú využívané takzvané sociálne pluginy („Plugins“) sociálnej siete facebook. Táto služba je ponúkaná od firmy Facebook Inc.

Facebook prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Prehľad pluginov od facebooku a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pre zvýšenie ochrany Vašich dát pri návševe našej webstránky, je na nej zabudovaných niekoľko pluginov s pomocou takzvaného „riešenia 2 klikmi“. Toto zabudovanie zaručuje, že pri vyvolaní stránky, tieto pluginy zabezpečia, že sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi facebooku. Až keď tieto pluginy aktivujete a tým súhlasíte so zdieľaním dát, vytvorí prehliadač priame spojenie so servermi facebooku. Obsah aktívneho pluginu pôsobí priamo na váš prehliadač a spája ho so stránkou. Vďaka spojeniu tohto pluginu získava facebook informácie, ktoré váš browser vyvoval pri vstupe na našu stránku, aj keď nevlastníte profil na facebooku alebo nie ste nikde prihlásený. Tieto informácie (vrátane vašej IP-adresy) sú z vášho browsera presunuté a uložené priamo na facebook server v USA. Ak ste v plugine aktívny, napríklad stlačíte tlačítko „páči sa mi to“, presunie a uloží sa táto informácia na facebook server. Informácie sú okrem toho na facebooku zverejnené a tu zobrazené vašim kontaktom.

Cieľ a rozsah preskúmavaných informácií a ďalšie dátové spracovanie a využitie facebookom ako aj Vaše prislúchajúce práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej privátnej sféry si získajte z facebooku na: http://www.facebook.com/policy.php


Využívanie sociálnych pluginov od Google+ pri využiti „riešenia 2 klikmi“. Na našej webstránke sú využívané spomenuté sociálne pluginy („Plugins“) sociálnej siete Google+. Táto služba je ponúkaná firmou Google Inc.

Google+ prevádzkuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prehľad pluginov od Google a ich vzhľad môžete nájsť na tu: https://developers.google.com/+/web/

Pre zvýšenie ochrany vašich dát pri návšteve našej webstránky, sú na stránke vstavané pluginy vrátane spomínaného „riešenia 2 klikmi“.

Na zvýšenie ochrany Vašich dát pri návševe našej webstránky, sú na nej zabudované pluginy s pomocou takzvaného „riešenia 2 klikmi“. Toto zabudovanie zaručuje, že pri vyvolaní stránky, tieto pluginy zabezpečia, že sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi google. Až keď tieto pluginy aktivujete a tým súhlasíte so zdieľaním dát, vytvorí prehliadač priame spojenie so servermi google. Obsah aktívneho pluginu pôsobí priamo na váš prehliadač a spája ho so stránkou. Vďaka spojeniu tohto plugignu získava google informácie, ktoré váš browser vyvoval pri vstupe na našu stránku, aj keď nevlastníte profil na google+ alebo nie ste nikde prihlásený. Tieto informácie (vrátane vašej IP-adresy) sú z vášho browsera presunuté a uložené priamo na google server v USA. Ak ste v plugine aktívny, napríklad stlačíte tlačítko „+1“, presunie a uloží sa táto informácia na google server. Informácie sú okrem toho na google+ zverejnené a tu zobrazené vašim kontaktom.

Cieľ a rozsah preskúmavaných informácií a ďalšie dátové spracovanie a využitie googlom ako aj Vaše prislúchajúce práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej privátnej sféry si získajte z google na: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Právo na informácie a možnosť kontaktu

Máte právo na bezplatné informácie, ktoré sú nami o Vás uložené, poprípade máte právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie týchto dát. Pri otázkach k zisťovaniu, spracovaniu alebo použitiu vašich osobných dát, pri informovaní, oprave, zablokovaniu, alebo zmazaniu dát ako aj pri odvolaní udelených povolení alebo nesúhlase s určitým použitím dát, obráťte sa prosím priamo na nás prostredníctvom kontaktných informácií v našej tiráži.